View Sidebar
Ta vara på vardagsmotion

Ta vara på vardagsmotion

Vardagsmotion är en av de grundstenar som lägger basen för alla människors hälsa. Till vardagsmotion räknas all rörelse som utförs utan att man egentligen tänker på själva utförandet. Genom att ta vara på möjligheterna till motion i vardagen kan man utöka förbränningen utan att man behöver byta om eller anstränga sig ordentligt. I dagsläget rekommenderar experterna att man tar en promenad på 30 minuter och utför varierande vardagsmotion för att upprätthålla en god hälsa.

Vardagsmotion i olika former

Under kategorin ”vardaglig rörelse” faller all aktivitet som man utför. Den vardagliga motionen behöver inte utföras under en halvtimme, utan kan bestå av kortare pass på fem eller tio minuter flera gånger dagligen. All extra rörelse som överstiger de rekommenderade trettio minuterna ska man dock se som en vinst hälsomässigt. Regelbunden vardagsmotion ökar förbränningen, sänker blodtrycket och förbättrar snabbt konditionen. Dessutom minskar risken för hjärtsjukdomar och sömnens kvalitet förbättras.

Om man eftersträvar att öka på sin fysiska aktivitet kan man enkelt använda vardagsmotion som ett sätt att tillbringa tid med sina vänner. Brukar man vanligtvis träffas för en fika kan man istället ta en promenad tillsammans. Är man trött på att sitvardagsmotion ta hemma i soffan på kvällarna kan man spela kubb, göra utflykter eller bada på sommaren. När det gäller motion är det bara fantasin som sätter gränser och möjligheterna är oändliga. Det är inte heller enbart vuxnas hälsa som gynnas av att röra på sig, utan de positiva effekterna på barns välbefinnande är lika betydelsefulla.

Många upplever att de har en såpass hektisk livsstil att de inte hinner motionera. Vardagsmotion kräver dock ingen tid och är enkel att implementera oavsett schema. Ett enkelt tips är att alltid ta trapporna istället för hissen och hoppa av bussen en hållplats för tidigt. Har man ett stillasittande jobb kan man promenera på lunchen och ta regelbundna pauser för stretchning. Hushållssysslor är även de ett ypperligt sätt att aktivera sig, liksom livfulla lekar med barnen.