View Sidebar

Ett liv utan smärta och mediciner

Det finns omkring trettio vanliga hälsotillstånd där motion och rörelse kan ha lika stor effekt som mediciner. Omfattande forskning visar att exempelvis risken för att drabbas av hjärtinfarkt halveras om man motionerar, liksom att typ 2-diabetes förebyggs av regelbunden vardagsmotion. Nya vanor, rörelse och avspänning kan med andra ord vara ett alternativ till såväl smärta som mediciner.

Rörelse kan minska behovet av mediciner

Att röra på sig 30 minuter varje dag halverar effektivt risken för att få en hjärtinfarkt. Rörelsen kan bestå av en lättare motionsform eller promenader i egen takt. Den som motionerar minskar på det farliga bukfettet och håller vikten på en normal nivå. medicinerDetta leder i sin tur till att kolesterolvärden och blodtrycket sjunker. Studier visar att kontinuerlig rörelse och en aktiv livsstil kan göra att hjärtpatienter slipper ta mediciner. Samma sunda levnadsvanor fungerar lika bra i förebyggande syfte för typ 2-diabetes.

Individer som lider av depression gynnas även de av motion. Genom rörelse sänker man aktivt nivåerna av stresshormonerna adrenalin och kortisol, vilket kan fungera som ett substitut för mediciner med samma effekt. På köpet ökas halterna av hemorfiner och endorfiner vid motion som ger större motståndskraft mot stress. Vid mild- till medelsvår depression har regelbunden träning lika stor effekt som serotoninhöjande antidepressiva mediciner.

Vid smärttillstånd är de flesta vana att ta preparat såsom Panodil och Alvedon. Istället för läkemedel kan man dock pröva på att ändra sina livsstilsvanor, motionera dagligen och utöva avspänning. När man rör på sig bildar kroppen automatiskt hemorfiner och endorfiner, vilket sägs vara kroppens egna motsvarighet till morfin. Dessutom bildas beta-enkefaliner, som fungerar precis som vanliga smärtstillande mediciner.

Klarar man av att uppfylla rekommendationerna om 30 minuters daglig fysisk aktivitet lever man i genomsnitt 4-5 år längre. Utöver att livslängden blir längre lever den som motionerar ett hälsosamt och smärtfriare liv i jämförelse med de som är inaktiva.