View Sidebar
Skillnad på naprapat och kiropraktor

Skillnad på naprapat och kiropraktor

Skillnaden på en kiropraktor och naprapat är egentligen hårfin, men bland legitimerade yrkesutövare ses ändå tydligt vilka skillnaderna är om man tittar på behandlingsformerna. Kortfattat arbetar naprapater på ett mer holistiskt sätt där hela människan tas i hänsyn och man fokuserar på att förebygga problem med leder eller muskler. En kiropraktor däremot jobbar till stor del med olika former av manipulation eller mobilisering av lederna.

När ska du gå till en kiropraktor?

Naprapater utför sin behandling genom en kombination av massage och stretching. Behandlingen är inriktad på att återställa funktion i rörelseorganen samtidigt som den ska minska smärta. Efter att behandlingen har utförts läggs fokus på att detaljerat åtgärda och analysera de orsaker som egentligen ligger bakom besvären. I samband med kartläggningen tar naprapaten fram ett individuellt träningsprogram som klienten måste följa kiropraktorför att få ut full effekt av naprapatin.

En kiropraktor använder sig till viss del av de behandlingar som naprapaten utför, men den metod som huvudsakligen används av en kiropraktor är kiropraktisk justering. Denna metod innebär att behandlaren med hjälp av sina händer för ut en specifik led längre än vad man själv klarar av. Därefter trycker man snabbt med händerna för att skapa en impuls som återställer rörligheten i leden. Ofta hörs ett ”knäpp” från leden under behandlingen, vilket har medfört att yrkesgruppen i folkmun kallas ”benknäckare”. Ljudet beror på tryckförändringar i ledvätskan och är inte farligt.

Kiropraktik är en väldigt säker behandlingsform trots det otäcka ljudet i lederna. Omfattande studier visar att komplikationer i samband med behandlingar som utförs av en kiropraktiker är oerhört ovanliga. Lokal ömhet i det behandlade området kan naturligtvis förekomma, men reaktionerna är snabbt övergående och milda. Oavsett om man söker sig till en kiropraktor eller naprapat är det väldigt viktigt att försäkra sig om att denne är legitimerad. Om behandlingen utförs av en oerfaren utövare kan skadorna förvärras.