View Sidebar
Idrott för livslångt välmående

Idrott för livslångt välmående

Att anamma en livsstil där idrott spelar en central roll leder i regel till ett livslångt välmående. De som sportar begår enligt forskning färre brott, håller sig friskare och dricker betydligt mindre alkohol. Samtidigt bidrar sport till att den ekonomiska belastningen på samhället minskar tack vare hälsosammare levnadsvanor.

Idrott är till för alla

Alla som sysslar med någon form av sport tycker vanligtvis att det är roligt. På samma gång håller man sig betydligt friskare än soffliggaren. Tittar man på studier ser man tydligt hur idrott medför färre hjärt- och kärlsjukdomar, minskad risk för frakturer, förbättrad folkhälsa och bra kondition. Resultaten av forskningarna talar därför tydligt till sportutövarnas fördel. Förutom de fysiska aspekterna mår de också bättre mentalt, som i att de har bättre självkänsla, löper mindre risk att drabbas av depression och begår färre allvarliga brott. Oberoende ålder och form av idrott är det därmed att rekommendera.

Den fysiska styrkan påverkaidrotts med andra ord positivt av idrott, men även faktorer såsom ökad psykisk styrka och förbättrat självförtroende är kopplat till träningen. Dessutom har de olika motionsformerna en stark social effekt i och med att man utökar sin umgängeskrets. Upplever man att man inte har några vänner är idrott ett jättebra sätt att hitta nya kamrater på. Sammanhållningen i olika sorters föreningar beskrivs ofta som familjär och bidrar till en känsla av delaktighet.

Något som inte får glömmas bort när det kommer till idrott är att det ska vara roligt. Om man njuter av att träna satsar man också betydligt hårdare vid själva utövandet. Ur ett samhälleligt perspektiv är det viktigt att man ordnar träningsformer för alla åldrar och intressen. Fotbollsklubbar exempelvis kan ha lag som spelar på en seriös nivå, men även lag för de som vill sparka boll för att det är kul. Tröskeln ska vara låg för att de som sitter hemma och bettar på fotboll faktiskt ska ta sig tid att även själva spela.